Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Začne mizet starý most

Postupným snášením nosníku levé části mostu začne demolice starého mostu přes Svitavu v Provazníkově ulici. Práce jsou součástí stavby VMO na Tomkově náměstí. Bourací práce si vyžádají také omezení dopravy, a to v termínu 15. až 20. 2. mezi křižovatkami Provazníkovy s Tomkovým náměstím a Karlovou (VMO Provazníkova). Od 15. 2. budou probíhat přípravné práce, při kterých nedojde k omezení VMO Provazníkova. V pátek 18. 2. bude úplně uzavřena ulice Dolnopolní (v úseku pod mostem přes Svitavu). V sobotu 19. 2. dojde k částečnému omezení na ulici Provazníkově (VMO) se zachováním průjezdu v obou směrech a v noci ze soboty 19. 2. na neděli 20. 2. dojde k úplné uzavírce Provazníkovy (VMO), pro veškerý provoz mezi křižovatkami s Tomkovým nám. a ulicí Karlovou. Objízdná trasa bude vedena obousměrně ulicemi  Karlova, Selská, Dolnopolní a Valchařská. Hlavní demoliční práce na mostu jsou v plánu na začátku května.

zpět na výpis