Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Začalo další omezení provozu

V oblasti Tomkova náměstí došlo kvůli stavbě VMO na další nezbytné omezení provozu. Od soboty 30. 4. je provoz v ulici Provazníkova v Brně veden v režimu 1+1. Důvodem jsou práce na napojení mostního provizoria u starého mostu přes řeku Svitavu, překopy v ulici Provazníkova a dále odstranění ostrůvku. Od 7. 5. bude zprovozněno mostní provizorium a provoz v ulici Provazníkova bude opět veden v režimu 2+2. Po provizoriu budou řidiči jezdit ve směru do Husovického tunelu, v opačném směru po levé straně mostu přes řeku Svitavu (vedle provizoria). Tento stav bude trvat do konce dubna 2023, kdy ŘSD plánuje zprovoznění rampy Nová Dukelská, pravého mostu přes Svitavu a rampy Karlova vpravo.

zpět na výpis