Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Vzniká mostní provizorium

Nejen lávka přes řeku Svitavu v současnosti vzniká na stavbě velkého městského okruhu v oblasti Tomkova náměstí v Brně. Přes stejnou řeku nyní montují stavbaři také provizorní most. V průběhu května na něj bude převedena automobilová doprava, a to kvůli bourání starého mostu přes řeku Svitavu. Stávající most se bude demolovat po polovinách.

zpět na výpis