Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Větev křižovatky změní podobu

Upravený tvar oproti původním plánům získá napojení mezi hlavní částí trasy Velkého městského okruhu na Tomkově náměstí a Dukelskou třídou.

Úprava souvisí s plánovanou budoucí ulice Nová Dukelská, kvůli níž bylo potřeba upravit jednu z větví nově vznikající mimoúrovňové křižovatky. Napojení bude po úpravě více zalomené. Zároveň bude kapacitnější, a tím pádem plynulejší. Na řidiče čeká ostřejší zatáčka při sjezdu z hlavní trasy. To samé bude platit i při nájezdu z opačného směru od Dukelské třídy. V blízkosti upraveného sjezdu vyroste nová sportovní hala, která nahradí tělocvičnu sokolů. Původní budovu zbouraly stavební stroje před Vánocemi minulého roku.

zpět na výpis