Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

V tunelu pokládají koleje

Na stavbě Velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici v Brně finišuje v tramvajovém tunelu pokládka a betonáž prvního kolejového pásu. Celkem bude položen zhruba jen kilometr dvoukolejné trati, z toho 500 m vede v tunelu. Následovat bude osazení trakčního vedení a zapojení sítí do provozně-technologického objektu, který je umístěn u severního portálu tunelu. První tramvaj se zde projede v roce 2023.


„Na stavbě pokračují práce na silniční galerii, protihlukových stěnách a zárubních zdech. Téměř hotová už je stavba provozně-technologického objektu, který bude sloužit jako velín pro řízení provozu v tunelu i galerii. Nosná konstrukce lávky pro pěší je také dokončena a nyní budeme osazovat zábradlí a pracovat na jejím napojení na navazující komunikace. Dále překládáme inženýrské sítě, zajišťujeme svahy a rekonstruujeme kapli sv. Antonína,“ vyjmenoval realizované práce na stavbě ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

zpět na výpis