Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Staví se základy další zdi

Necelý měsíc je to od chvíle, kdy provoz se změnil režim provozu v oblasti Tomkova náměstí, kde probíhá stavba další části Velkého městského okruhu. Stavební činnost se ihned přesunula na uvolněný prostor. V hlavní trase směrem k Husovickému tunelu zakládají pracovníci stavební firmy novou opěrnou zeď. Směrem k estakádě už je hotová štětová stěna ve středním dělicím pásu. V následujících týdnech se počítá s vrtáním pilotů dalších opěrných zdí. Provoz je stále veden v režimu 2+2.

zpět na výpis