Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Staví se i v kolejišti

Zdárným tempem vpřed pokračují práce na stavbě velké mostní estakády překlenující maloměřické seřaďovací nádraží v Brně. V kolejišti na nádraží už stavební firmy budují podpěrnou skruž nosné konstrukce. Stavební práce jsou v tomto místě součástí výstavby částí velkého městského okruhu na úseku VMO Rokytova. Vysoká estakáda povede nad nádražím, následně překlene Kulkovu ulici a vyústí do Rokytovy, kde tento úsek VMO končí. Estakáda délky půl kilometru naváže na souběžně vznikající část okruhu na Tomkově náměstí. Na počáteční části estakády již stavbaři vybetonovali několik polí mostovky. Aktuálně se chystá betonáže dalších polí.

zpět na výpis