Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Stavba VMO Tomkovo náměstí začne 28. června

Práce na výstavbě dvou částí velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova začnou už 28. června a potrvají do roku 2024.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že ŘSD a město Brno uzavřelo smlouvu na realizaci stavby I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a Rokytova se sdružením Firesta-Fišer, OHL ŽS, Metrostav DIS za nabídkovou cenu 2 356,3 milionu korun.

Díky stavbě bude přímo propojení Husovický tunel s Rokytovou ulicí, kde v budoucnu doprava zaústí do tunelu pod sídlištěm Vinohrady. Auta pojedou po novém mostě, který překlene Tomkovo náměstí, řeku Svitavu i část seřazovacího nádraží v Maloměřicích.

Zdroj: ŘSD ČR Závod Brno, Brněnský deník

zpět na výpis