Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Práce se přesunuly i nad kolejiště

Další patrný postup prací je neustále k vidění na stavbě brněnského Velkého městského okruhu. Stavební technika se ve velkém počtu pohybuje na úseku VMO Rokytova, kde se práce posunuly už do kolejiště Maloměřického nádraží. Právě tam stavební firma převezla vrtnou soupravu o hmotnosti přes 90 tun a následně začalo vrtání pilotů budoucích pilířů mostní estakády. Půl kilometru dlouhá estakáda má v nejvyšším místě 13 metrů a naváže na další část této stavby u Tomkova náměstí. Pilířů bude na úseku VMO Rokytova celkem 25.

zpět na výpis