Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Konstrukce pro novou lávku je hotová

Po částech na kamionech byla v polovině listopadu dovezena ocelová konstrukce nové lávky pro pěší přes řeku Svitavu, která je nedílnou součástí stavby I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova. Jednotlivé díly přemístil na určené místo vedle řeky jeřáb. Na přesně vymezené poloze byly poté jednotlivé části lávky v modrošedém zbarvení svařeny. Osazení na již připravené vybetonované boční opěry na obou březích říčního toku se plánuje na přelomu listopadu a prosince.

zpět na výpis