Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Hotová je většina demolic

Již tři měsíce běží stavba dvou úseků Velkého městského okruhu v oblasti Tomkova náměstí. Dokončena je podstatná část demolic. Ve druhé polovině září začala např. demolice několika objektů garáží u horkovodu. Uvolněný prostor vytvoří místo, kde vznikne sjezdová větev z hlavní trasy VMO do ulice Svatoplukova. Odstraněny byly také budovy v areálu bývalého autoservisu mezi ulicemi Provazníkova a Kaloudova. V ní zmizela také budova bývalé restaurace (u křižovatky s ulicí Valchařskou).

Stále také pokračují práce na přeložkách inženýrských sítí, z nichž nejvíce objektů tvoří elektro objekty. Přeložen byl již ale např. i horkovod. Probíhají též práce na zakládání mostní estakády, která překlene také řeku Svitavu. Přes ní povede i lávka pro pěší, na jejíž základech se již také začalo pracovat. Vedle Provazníkovy ulice došlo na vrtání pilotové opěrné stěny.

zpět na výpis