Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Chystá se úprava provozu

V průběhu ledna 2023 dojde k převedení provozu na provizorní propojení v úseku od Husovického tunelu po křižovatku ulic Provazníkova, Dukelská třída a Valchařská. Změnu režimu provozu je důsledkem postupujících prací na stavbě úseku VMO v oblasti Tomkova náměstí. Převedení provozu na dočasnou komunikaci kopírující trasu ul. Provazníkova proběhne ve dvou fázích. Přípravné práce proběhnou v termínu od 7. 1. do 12. 1., kdy bude provoz zredukován do režimu 1+1. V každém směru zůstane průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Důvodem krátkodobého omezení je začátek prací na hlavní trase v rámci stavby VMO Tomkovo náměstí. V době trvání tohoto omezení nebude možné projet z Dukelské třídy do ulice Valchařské a opačně. Do Dukelské třídy bude možné odbočit pouze vpravo ve směru z Provazníkovy ulice ve směru od Husovického tunelu. Z Valchařské ulice bude umožněn vjezd pouze do Cacovické ulice. Omezení v režimu 1+1 bude během příštího týdne platit v úseku od Husovického tunelu po zastávky MHD Tomkovo náměstí. Od nich už bude provoz veden v původním režimu 2+2.

V pátek 13. 1. bude v Provazníkově ulici opět obnoven provoz v režimu 2+2, tedy dva jízdní pruhy v každém směru. Vzhledem k pokračujícím pracím na hlavní trase bude provoz ve směru k Husovickému tunelu veden změněnou trasou na levé straně viz přiložená mapka „fáze esíčko“. V obou směrech bude platit zákaz odbočení vlevo. Ve směru od Husovického tunelu nebude možné odbočit vlevo do ulice Valchařské. Ve směru do Husovického tunelu bude platit zákaz odbočení vlevo do Dukelské třídy. Tento stav bude platit až do 30. 6. 2023. Stávající trasa ulice Provazníkova bude do této doby obousměrně uzavřena. Délka uzavřeného úseku je cca 140 m. V úseku „esíčka“ bude povolena maximální rychlost ve výši 30 km/h. V ulici Valchařská dojde k dočasnému zrušení zastávky MHD či posunu chodníků.

zpět na výpis