Silnice I/42 - Brno, VMO - Tomkovo náměstí

Buduje se provizorní přemostění

Na stavbě VMO v oblasti Tomkova náměstí nadále usilovně pokračují práce na budování provizorního přemostění řeky Svitavy. Na novou dočasnou konstrukci se následně přesune doprava ze stávajícího mostu, jehož první části již byly zdemolovány. Zhruba v květnu začnou dělníci s demolicí první poloviny starého mostu, který půjde postupně k zemi celý. Nedaleko od mostu vznikne také nové napojení tzv.na navazující stavbu Nové Dukelské. Vybudování sjezdu zlepší bezpečnost a plynulost dopravy v této části Brna. Kvůli stavbě bude nutné odstranit několik domů, na jejichž prodeji se město domluvilo s firmami. Transakce zahrnuje koupi dvanácti pozemků (včetně rodinných domů) v Husovicích. Pozemky i s domy stojí na území plánovaného okruhu a místa napojení na ulici Nová Dukelská. Demolice by mohla začít již letos v létě. Plánovaná ulice Nová Dukelská vytvoří spojnici mezi novou čtvrtí (v areálu bývalé Zbrojovky) a VMO.

zpět na výpis